top of page
Freccia2.png

Politica de confidențialitate

și prelucrarea datelor cu caracter personal

FregioB.png
Bandina3.png

Notă de Informare privind protecția datelor cu caracter personal
Normele pe care trebuie să le cunoașteți cu privire la protecția datelor atunci când navigați pe acest site 


În această pagină sunt descrise modalitățile de administrare a site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care îl consultă. Prezenta notă de informare este elaborată inclusiv în conformitate cu  prevederile art. 13 din Decretul Legislativ nr. 196/2003 – Codul în materie de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor care interacționează cu serviciile web de pe site-ul coriale.eu, accesibile online la adresa : www.coriale.eu.
Nota de informare se inspiră și din Recomandarea nr. 2/2001 pe care autoritățile europene pentru protecția datelor personale, întrunite în cadrul Grupului instituit prin art. 29 din directiva nr. 95/46/CE, au adoptat-o în data de 17 mai 2001 pentru a identifica cerințele minime pentru colectarea datelor cu caracter personal on-line și, în special, modalitățile, timpul și natura informațiilor pe care titularii prelucrării trebuie să le furnizeze utilizatorilor atunci când aceștia accesează pagini web, indiferent de scopurile accesării.

Titularul prelucrării

În urma consultării acestui site, pot fi prelucrate date cu privire la persoane identificate sau identificabile.  
“Titularul” prelucrării acestora este Corina Pavel de la coriale.eu.

Locul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor aferente serviciilor web de pe acest site are loc la sediul societății și este efectuată exclusiv de personal autorizat, sau de alte persoane delegate cu operațiuni de mentenanță ocazionale.  Nicio informație cu caracter personal ce derivă din serviciul web nu este comunicată sau transmisă. Datele cu caracter personal furnizate de către utilizatorii care trimit solicitări de material informativ (mailing list, newsletter, solicitare de informații, etc.) sunt utilizate numai în scopul de a efectua serviciul sau prestarea solicitată și nu sunt comunicate către terți.

Tipuri de date prelucrate

Date de navigare Sistemele informatice și procedurile software ce au rolul de a asigura funcționarea acestui site înregistrează, în cursul funcționării lor normale,  anumite date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare de Internet. Este vorba de informații ce nu sunt colectate pentru a fi asociate unor subiecți identificați, dar care prin natura lor ar putea, prin procesări și asocieri cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.  În această categorie de date intră adresele IP sau numele de domeniu al calculatoarelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) pentru resursele solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea solicitării către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (finalizat cu succes, eroare, etc.) și alți parametri privind sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului (de exemplu browser-ul utilizat și rezoluția monitorului).
Aceste date sunt utilizate numai cu scopul de a extrage informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a controla funcționarea corectă a acestuia.  Datele ar putea fi utilizate pentru atragerea răspunderii în caz de eventuale infracțiuni informatice comise împotriva site-ului.
Date furnizate în mod voluntar de utilizator Transmiterea facultativă, explicită și voluntară de e-mail-uri la adresele indicate în acest site implică obținerea pe cale de consecință a adresei expeditorului, lucru necesar pentru a răspunde la solicitări, precum și a unor eventuale alte date personale incluse în solicitare.

Cookie-uri
Acest site nu utilizează în acest scop nicio informație cu caracter personal privind utilizatorii. Cookie-urile de sesiune utilizate de acest site evită recurgerea la alte tehnici informatice ce afectează în mod potențial  confidențialitatea navigării utilizatorilor și nu permit înregistrarea de date cu caracter personal care identifică utilizatorul.

Caracterul facultativ al furnizării datelor
Pe lângă cele specificate pentru datele de navigare, utilizatorul are libertatea de a furniza datele personale ilustrate în formularele de solicitare către societate. Nefurnizarea acestora poate determina imposibilitatea de a obține ceea ce a solicitat.

Modalități de prelucrare
Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin instrumente automate sau manual, în scopurile pentru care au fost colectate.  Măsuri de securitate specifice sunt respectate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea acestora în mod ilicit sau incorect și accesări neautorizate. Datele colectate vor putea fi utilizate pentru titularul prelucrării de către administratorii delegați să efectueze servicii de procesare și de desfășurare corectă a activităților site-ului.

Drepturile persoanelor interesate
Persoanele la care fac referire datele cu caracter personal au dreptul în orice moment de a obține confirmarea existenței sau absenței acestor date și de a cunoaște conținutul și originea acestora, au de asemenea dreptul de a le verifica precizia sau de a solicita completarea, actualizarea sau rectificarea acestora (art. 7 din Decretul legislativ nr. 196/2003).
Conform aceluiași articol persoanele interesate au dreptul de a solicita ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, precum și dreptul de a se opune în orice caz, din motive întemeiate, prelucrării acestora. Solicitările trebuie transmise doamnei Corina Pavel în formă scrisă sau prin e-mail la adresa info@coriale.eu.

bottom of page